Helsingin Pihaleikki­väline Oy

Markku Viitanen perusti Helsingin Pihaleikkivälineen vuonna 1989. Toiminta alkoi leikkivälineiden korjauksilla ja varaosamyynnillä mm Helsingin kaupungin päiväkodeissa, eri kouluissa ja taloyhtiöissä.  Leikkivälineiden ja puistokalusteiden asennukset ja turvatarkastuksen muodostivat suuren osan yhtiön työmäärästä. Tämä työ jatkuu edelleen ja yhtiön toiminta on nyt muuttunut valtakunnalliseksi tuotemyynnin kautta.

Laatu

Yrityksemme laatu on meille kunnia-asia. Yrityksessämme on käytössä hyväksytty RALA- laatusertifikaatti. Sitoutumalla laatujärjestelmään ja Viheraluerakentajat ry:n jäsenenä noudatamme toiminnassamme kokonaisvaltaista laatuajattelua ja jatkuvaa laadunkehittämisen periaatetta. Kokonaisvaltainen laatuajattelu kattaa yrityksemme koko toiminnan ja henkilöstön. Laatutoimintamme taustalla on Rakentamislaatu ry ja Suomen Yrittäjät ry. Toimivalla ja jatkuvasti päivitettävällä laatujärjestelmällä takaamme, että työntekijämme, asiakkaamme, päämiehemme ja muut yhteistyökumppanimme ovat tyytyväisiä ja halukkaita jatkamaan yhteistyötä kanssamme myös tulevaisuudessa.

Monipuoliset tuotteet

Vuonna 2005 päätettiin aloittaa SPIEL-BAU leikki- ja liikuntavälineiden maahantuonti Saksasta.
Spiel-Bau on osoittautunut hyväksi yhteistyökumppaniksi ja työ jatkuu edelleen korkealaatuisten ja yksilöllisten välineiden parissa.

Seuraava merkittävä tapahtuma yhtiön historiassa tapahtui vuonna 2012. Silloin solmittiin maahantuontisopimus MICHOW & SOHN yhtiön kanssa. Tämä saksalainen design kalusteita valmistava yhtiö on toiminut jo vuodesta 1956 saakka ja saavuttanut korkealla laadullaan hyvän jalansijan Euroopan markkinoilla.

Uusia rytmejä Pihaleikkivälineeseen saatiin vuonna 2015. Silloin solmittiin yhteistyösopimus englantilaisen PERCUSSION PLAY yhtiön kanssa. He valmistavat ulkokäyttöön sopivia soittimia, jotka soivat aivan oikeassa ääniskaalassa. Soitinten runsas valikoima antaa mahdollisuuden yhdistellä soittimia useissa erilaisissa variaatioissa ja näin muodostaa erilaisia orkestereita.

Vuosi 2017 oli erilaisten muutosten vuosi ja se näkyy mm kotisivuilla ja yhtiön ulkoisessa näkyvyydessä, sekä uusien ideoiden / palveluiden käyttöönotosta seuraaville vuosille.

Matka jatkuu….

Asiakkail­lemme vain parasta!

Yrityksemme pyrkii pitkäaikaisiin, luottamuksellisiin ja avoimiin asiakassuhteisiin. Niiden ylläpidossa huomioimme asiakkaan toiveet sekä tarpeet ja löydämme niihin sopivat ratkaisut. Olemme mielellään mukana jo ideavaiheessa ympäristösuunnittelussa. Leikkivälineiden asennukset tehdään EN-turvanormien mukaisesti. Lasten leikkiympäristön turvallisuuden takaaminen ja tapaturmien ennaltaehkäiseminen on meille erittäin tärkeää! Yrityksemme asiakkaita ovat mm:

  • maisema-arkkitehtitoimistot
  • arkkitehtitoimistot
  • viheraluesuunnittelijat
  • kunnat ja kaupungit
  • taloyhtiöt ja kiinteistöyhtiöt
  • viherrakentajat ja rakennusurakoitsijat
  • yksityiset talonomistajat
  • rakennusliikkeet